Huiswerk groep 6
 
Datum huiswerk Opdracht
Maandag 1 oktober Aardrijkskunde toets 1: Kan jouw school overstromen?
   
   
   
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.bloon.nl Spelling (inlog weten de kinderen zelf)
www.jufmelis.nl Spelling
kids.typeskills.nl
junior.typeskills.nl (dyslexieleerlingen)
Typecursus (inlog weten de kinderen zelf)
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
http://oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.tafeldiploma.nl Tafels
 
Hoe kun je een spreekbeurt voorbereiden in groep 6?
 1. Kies eerst een onderwerp uit om je spreekbeurt over te houden. Ga op zoek naar informatie in boeken, tijdschriften en natuurlijk het internet.
 2. Kies bij je hoofdonderwerp 5 deelonderwerpen uit die je wilt bespreken. Dit zijn een soort hoofdstukken. Schrijf die hoofdstukken op. Zorg dat deze deelonderwerpen met elkaar te maken hebben.
 3. Zoek bij elk deelonderwerp informatie. Lees in boeken, vraag anderen, lees in tijdschriften en zoek natuurlijk op het internet.
 4. Schrijf bij elk deelonderwerp een aantal sleutelwoorden op. Als je een verhaal opschrijft is de kans groot dat je gaat voorlezen. Dat is niet de bedoeling van een spreekbeurt. Met de sleutelwoorden voor je vertel je wat je weet van dit onderwerp.
 5. Als je bij elk deelonderwerp sleutelwoorden hebt opgeschreven, zoek je overal nog een plaatje bij. Deze laat je zien tijdens je spreekbeurt. Geen boeken doorgeven in de klas, dan luistert er niemand meer.
 6. Je mag natuurlijk het digibord gebruiken voor je spreekbeurt. Hierop kun je je sleutelwoorden en de plaatjes laten zien. Een powerpointpresentatie is natuurlijk prima. Maar ook hierbij geen geschreven verhalen, maar sleutelwoorden.
 7. Bedenk 3 “weet”vragen over je onderwerp. Je moet het antwoord natuurlijk wel in je spreekbeurt verteld hebben.
 8. Je spreekbeurt duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
 9. Als je gebruik maakt van het digibord zet dan alles tevoren klaar. Gebruik een memorystick.
   
  Heel veel plezier en succes met het voorbereiden en het houden van je spreekbeurt.
  Begin op tijd met je voorbereiding, want afspraak is afspraak!
  http://www.spreekbeurthulp.nl/upload/a/b/a/spreekbeurthulp/spreekbeurt.large.gif