Beste allemaal,                                                                            Woensdag 12 april 2018

Er komt weer een nieuwe serie dictees.
Dictee 9A op dinsdag 24.04.2018
Dictee 9B op donderdag 24.04.2018
De spellingkaarten zijn 22, 23, 24 en 25.
Bloon.nl staat al open.
Succes met oefenen!

Groet, meester John.


 
Beste allemaal,                                                                                Woensdag 14 maart 2018.

De nieuwe serie dictees komt eraan.
Bloon.nl staat al open en de oefenbladen gaan morgen mee.
Dictee 8A is op dinsdag 27 maart.
Dictee 8B is op dinsdag 3 april.
Succes met oefenen.

Groet, meester John.


 


Beste allemaal,                                                                                  Donderdag 8 maart 2018

Voor woensdag 14 maart hebben we een geschiedenisproefwerk afgesproken! Succes met oefenen allemaal!
De meeste leerlingen hebben ook al een afpraak gemaakt voor hun spreekbeurt! Succes met de voorbereidingen.
Onderaan deze lijst met berichten staat nog een aanwijzingenblad voor het houden van een spreekbeurt.
Op maandag 19 maart gaan groep 6 naar de Classic Express bij het Diekhuus is Middelharnis. We gaan met de bus om 09.30 uur en zijn om ongeveer 11.00 uur weer terug. De gymles komt die dag te vervallen.
Groet, meester John.


Beste allemaal,

Nu de ouderavonden achter de rug en de rapporten bij iedereen aangekomen zijn, gaan we van start met de volgende serie dictees en een proefwerk van Naut.

De dictees zijn na de voorjaarsvakantie:

Dictee 7A dinsdag 7 maart
Dictee 7B dinsdag 13 maart

Bloon staat open voor de spellingkaarten 5A en 5B, 6A en 6B.
De extra oefenbladen gaan donderdag 15 februari mee.

Dan hebben we voor donderdag 22 februari een aardrijkskundeproefwerk gepland.
Zie daarvoor het informatieblad!

Succes met oefenen!

Groet, meester John

Beste allemaal,                                                                          Maandag 12 februari

Even een korte mededeling.
We hebben een proefwerk van Naut voor aanstaaande donderdag 15 februari afgesproken.
Excuses voor het late tijdstip van vermelden. Het was er even bij ingeschoten.
Succes met oefenen!

Groet, meester John 


Beste allemaal,                                                                            Donderdag 25 januari,

Vandaag hebben we afspraken gemaakt over spreekbeurten.
De meester heeft een voorbeeld van een spreekbeurt gegeven over de Mount Everest.
We hebben afgesproken om in de komende weken een onderwerp te kiezen.
Daarna mag je je inschrijven voor een datum op een donderdagmiddag.
Er is een blad met aanwijzingen hoe je een spreekbeurt kunt voorbereiden.
Dat blad is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Gebruik het blad als hulpmiddel.
Wat wel belangrijk is, is dat het geen voorleesbeurt mag zijn.
Een spreekbeurt doe je uit je  hoofd. Je mag er wel een blaadje met sleutelwoorden bij houden, zodat je niets vergeet.
Het blad met aanwijzingen staat ook hieronder. Succes allemaal!

Groet, meester John

P.S. kijk ook nog even voor het bericht m.b.t. de nieuwe dictees onder de aanwijzingen voor de spreekbeurt.


 
Hoe kun je een spreekbeurt voorbereiden.      Groep 6.
 1. Kies eerst een onderwerp uit om je spreekbeurt over te houden. Ga op zoek naar informatie in boeken, tijdschriften en natuurlijk het internet.
 2. Kies bij je hoofdonderwerp 5 deelonderwerpen uit die je wilt bespreken. Dit zijn een soort hoofdstukken. Schrijf die hoofdstukken op. Zorg dat deze deelonderwerpen met elkaar te maken hebben.
 3. Zoek bij elk deelonderwerp informatie. Lees in boeken, vraag anderen, lees in tijdschriften en zoek natuurlijk op het internet.
 4. Schrijf bij elk deelonderwerp een aantal sleutelwoorden op. Als je een verhaal opschrijft is de kans groot dat je gaat voorlezen. Dat is niet de bedoeling van een spreekbeurt. Met de sleutelwoorden voor je vertel je wat je weet van dit onderwerp.
 5. Als je bij elk deelonderwerp sleutelwoorden hebt opgeschreven, zoek je overal nog een plaatje bij. Deze laat je zien tijdens je spreekbeurt. Geen boeken doorgeven in de klas, dan luistert er niemand meer.
 6. Je mag natuurlijk het digibord gebruiken voor je spreekbeurt. Hierop kun je je sleutelwoorden en de plaatjes laten zien. Een powerpointpresentatie is natuurlijk prima. Maar ook hierbij geen geschreven verhalen, maar sleutelwoorden.
 7. Bedenk 3 “weet”vragen over je onderwerp. Je moet het antwoord natuurlijk wel in je spreekbeurt verteld hebben.
 8. Je spreekbeurt duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
 9. Als je gebruik maakt van het digibord zet dan alles tevoren klaar. Gebruik een memorystick.
   
  Heel veel plezier en succes met het voorbereiden en het houden van je spreekbeurt.
  Begin op tijd met je voorbereiding, want afspraak is afspraak!
  http://www.spreekbeurthulp.nl/upload/a/b/a/spreekbeurthulp/spreekbeurt.large.gifBeste allemaal,                                                                            Dinsdag 23 januari,

De cito-toetsen naderen zo langzamerhand hun einde.
Dan gaan we weer naar het bekende werk. Spelling bijvoorbeeld!
Dictee 6A is op dinsdag 6 februari.
Dictee 6B is op dinsdag 13 februari.
Het gaat hier om de spellingkaarten 19, 20 en 29. Bloon.nl staat al twee weken klaar.
Succes met oefenen!

Groet, meester John


Beste allemaal,                                                                              Maandag 8 januari,

Allereerst allen een gezond en positief 2018.
Voor de leerlingen is natuurlijk de stap naar groep 7 in augustus van dit jaar het belangrijkst.
Daarom zijn we al weer stevig aan het werk.
Het dictee 5B is op dinsdag 16 januari. Een hele week om nog te oefenen dus.
Dan spreken we vanmiddag een proefwerk af m.b.t. geschiedenis.
Proefwerk geschiedenis  les 2 is op maandag 15 januari.
Heel veel succes allemaal.

Groet, meester John.
 

Hallo, allemaal,                                                                                Dinsdag 5 december

Beste allemaal,

Na vandaag zijn alle sinterklaasfestiviteiten weer achter de rug.
Tijd voor dictees en een proefwerk.
Aardrijkskunde proefwerk hoofdstuk 2 op dinsdag 12 december. In geval van staking woensdag 13 december.

Dictee 5A dinsdag 19 december.
Dictee 5B  dinsdag 9 januari.


Bloon .nl staat klaar. Het gaat bij deze dictees om de spellingkaarten 1, 14, 15 en 28. Succes met oefenen.

Voor iedereen een gezellig decembertijd!

Groet, meester John. 


Hallo allemaal,                                                                                   Donderdag 09.11.2017

Hierbij meld ik me weer voor de huiswerkafspraken voor groep 6.
De dictees:

Dinsdag 21.11.2017 dictee 4A
Dinsdag 28.11.2017 dictee 4B
De spellingkaarten die hierbij horen zijn: 2, 3, 18 en 27. Bloon staat open! Succes met oefenen!

Dan spreken we vandaag ook nog een proefwerkje af voor natuur en techniek.
Donderdag 16.11.2017 proefwerk Naut hoofdstuk 1.
Succes met oefenen!

Groet, meester John
 

Hallo allemaal,                                                                                        Woensdag 01.11.2017

Na het succes van het geschiedenisproefwerk hebben we nu een aardrijkskundeproefwerk afgesproken.

Dinsdag 7 november aardrijkskundeproefwerk hoofdstuk 1.

 Er komen hierbij vragen m.b.t. de tekst, maar ook vragen m.b.t de topografie.
Oefen het benoemen van de plaatsen op de kaart, maar oefen ook het aanwijzen van de plaatsen op de kaart.
Ook in de klas oefenen we samen de topografie. Succes!

Groet, meester John.
 

Hallo allemaal,                                                                                           Dinsdag 24.10.2017

Afgelopen maandag hebben we een proefwerk voor geschiedenis afgesproken.
Op maandag 30 oktober is er proefwerk geschiedenis m.b.t. hoofdstuk 1.
Het  informatieblad hebben de leerlingen al mee naar huis gekregen.
Ik adviseer altijd om elke avond het blad even door te nemen. Het proefwerk wordt een week tevoren opgegeven, dus tijd genoeg. In de klas oefenen we ook nog even. Op zaterdag mag je vrij nemen. Lees het op zondagavond nog even door en ht proefwerk wordt een succes. Veel plezier en succes met leren.
De afspreken voor de oudergesprekken zijn op de mail gezet. Zelfs met de juiste data!

Groet, meester John


 


Hallo allemaal,                                                                                            Dinsdag 10.10.2017

In deze drukke week, zo vlak voor de feestavond, gaan de spellinglessen gewoon door natuurlijk.
Voor na de vakantie hebben we twee dictees afgesproken.
De spellingbladen zijn meegegeven en bloon staat open voor de volgende dictees:

Dictee 3A dinsdag 31-10-2017
Dictee 3B dinsdag 07-11-2-17

Het gaat om de spellingkaarten 4 en 17. Allemaal heel veel succes met oefenen!

Groet, meester John
Hallo allemaal,

Na de goede resultaten  met de dictees van vorige week, hebben we twee nieuwe dictees afgesproken.
Dictee 2A: dinsdag 26 september
Dictee 2B: dinsdag 3 oktober.
Voor beide dictees gelden de spellingkaarten 7, 9 en 16 van bloon.nl
Een aantal kinderen hebben het extra blad met regels en oefenwoorden en de spellingkaarten op papier.
Motorische onderstuening bij het oefenen heeft veel voordeel......schrijven dus!
Succes met oefenen! Overigens....we oefenen in de klas ook regelmatig!

Groet, meester John.

 

Hieronder vindt u de brief die aan alle ouders is verstuurd m.b.t. de informatieavond.

Informatie Groep 6  Schooljaar 2017-2018
Beste ouder(s),
In deze brief vindt u op voorhand de informatie, die we met u willen delen m.b.t. groep 6 op de informatieavond van donderdag 14 september. Op deze manier kunnen we de informatieavond vervangen door een contactavond. Op deze avond kunt u dan uw vragen stellen, kunnen we wat informeler met elkaar kennis maken en kunt u de boeken van groep 6 inzien. Omdat de ervaring uitwijst dat de vragen komen naar aanleiding van een praatje van de meester, heb ik voor deze avond een korte presentatie gemaakt.
Van harte welkom op donderdag 14 september om 20.00 uur in het lokaal van groep 6.
Even voorstellen….
Juf Karin Wagemakers werkt op vrijdag  in groep 6. Op maandag en dinsdag geeft zij les aan groep 5.
Meester John Wagemakers werkt op maandag t/m donderdag in groep 6.
Onze vakken en methoden:
Rekenen:                    Wereld in Getallen
Leerstof in groep 6:
Aan de orde komen dit jaar o.a. oriëntatie in de getallen t/m 10.000, cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, geld (bv. aanvullen), tijd (digitaal en analoog), meten (lengte oppervlakte, inhoud, omtrek, gewicht), meetkunde.
Taal:                            Zin in Taal
Leerstof in groep 6:
Aan de orde komen o.a woordbouw/zinsbouw, woordenschat, spreken/luisteren en stellen.
Spelling:                      Zin in Spelling
Leerstof in groep 6:
Aan de orde komen o.a. bijzondere gevallen bij open en gesloten lettergreep, verkleinwoorden, samenstellingen, de eind –n, de begrippen voor de werkwoordspelling.
                                   Computerondersteuning thuis: BLOON: www.bloon.nl
Inlog: de leerlingen hebben deze al ontvangen.
Voor leerlingen met spellingsmoeilijkheden is er een extra blad met oefeningen. Voor allen is motorisch ondersteuning van belang.
Technisch lezen:        Estafette lezen. Niveau t/m E7. Ingedeeld op niveau. http://spectrum-maassluis.nl/Portals/8/Website/Links/Estafette.jpg
                                   Eventueel extra oefening thuis:
www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer
Begrijpend lezen:       Leeslink- digitale methode met werkbladen. Actuele onderwerpen.
http://nicl.betterbe.com/data/afbeeldingen/11763_Malmberg_Leeslink_vrbldscherm.JPG                                   Leerstof per week: 2 lessen.
                                   Les 1: Les A:Werkbladen/Tekst. Oefenen met een strategie
                                   Les 2: Les B:Werkbladen/Tekst
Les 3: Lessen uit het oefenboek van Cito. De leerlingen wennen hierbij o.a. aan de manier waarop Cito de vragen formuleert.
Schrijven:                   Pennenstreken – Blokschrift.
Aardrijkskunde:         De blauwe planeet
Leerstof in groep 6:   -Kan Nederland overstromen?
                                   -Hoe belangrijk is jouw stad/dorp?
                                   -Wie maakt ons eten?
                                   -Hoe kom je aan warm water?
                                   -Woon jij straks op een woonboot?
                                   -Waar komen Nederlanders vandaan?
                                   -Wat doe jij met dat lege land?
                                   -Kun jij weg zonder weg?
Topografie:   100 items in Nederland en een oriëntatie op Europa. (Plaatsen aanwijzen op de kaart en plaatsen benoemen van de kaart)
Geschiedenis:            Speurtocht
                                    Leerstof in groep 6:   -De gouden eeuw.
                                                                       -Pruiken en hoepelrokken
                                                                       -Stoom uit de ketel
                                                                       -Nederland bezet.
                                                                       -Televisie en raketten.
Natuur&Techniek:     Naut
Leerstof in groep 6:   -Natuurlijke verschijnselen.
                                   -Planten en dieren.
                                   -Voeding en je lichaam.
                                   -Voortplanting.         
Verkeer:                      VVNL - Op voeten en fietsen:  werkboekjes.
                                   School op Seef: Een project over fietsvaardigheid .
Engels:                        Groove me – digitale lesmethode  met veel Engelse woordenschat en idioom. Leerlingen oefenen gesprekjes in tweetallen. Onderwerpen o.a. kennismaken, lichaam, kleding, weer. Dit alles aan de hand van Engelse liedjes. (Engelstalige popsongs)
Sociale vaardigheid:  Kwink https://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/_processed_/4/b/csm_Kwinkwijzer_d3ac2ba687.jpg
                                   Digitale methode/ werkbladen.
                                   Jezelf leren kennen,  anderen leren kennen, leren omgaan met elkaar, acceptatie van elkaar, complimenten geven, eerlijkheid, positieve benadering van elkaar, omgaan met pesten, enz.
Creatieve vakken:      Methode “Laat maar zien”, als ondersteuning. De onderwerpen zijn actueel/ seizoensgebonden.
Gym:                           Maandag                    11.00-11.45    Spel
                                   Woensdag                  09.30-10.15    Oefeningen
Godsdienst:               Juf Lidy geeft om donderdagochtend van 11.00 tot 11,45 uur godsdienstles. Aan de orde komen bijbelverhalen, wereldproblemen, sociale vaardigheden. Van harte aanbevolen.
Handelingsgericht werken:
We differentiëren waar nodig en mogelijk in rekenen, taal, spelling en lezen zoveel. Dit gebeurt door middel van arrangementen.  Zo kunnen de leerlingen ingedeeld zijn in een intensief arrangement, een basisarrangement of in een talentarrangement.  Dit kan per vak verschillen. In het intensieve arrangement krijgen de leerlingen extra ondersteuning aangeboden. Dit gebeurt door extra instructie aan de tafel instructietafel, extra werkbladen/computerprogramma. Het basisarrangement geeft de gemiddelde leerstof.
In het talentarrangement worden de leerlingen meer uitgedaagd en wordt er meer zelfstandigheid gevraagd.
Heeft een leerling  meer hulp nodig voor wat betreft leerstof en/of werkhouding, dan wordt contact opgenomen met de ouders.
Hoe meten wij vorderingen:
Twee keer in het jaar toetsen wij het niveau van de leerlingen d.m.v. landelijk genormeerde Cito-toetsen.
De methode-gebonden toetsen worden in het administratieprogramma Esis bijgehouden en verwerkt in het rapport. 
Alle gegevens worden verwerkt in de groepsplannen voor onze groep.
Huishoudelijke mededelingen:
-Gymnastiek:  gymkleding en gymschoenen zijn in de gymzaal verplicht.
-Hebt u vragen en/of wilt u met de leerkracht iets bespreken, dan bent u altijd welkom. Het liefst even na schooltijd. Een aparte afspraak maken mag natuurlijk altijd.
-Uw kind krijgt dit jaar ook af en toe huiswerk mee. Voornamelijk is dit het leren van proefwerkjes voor de zaakvakken. De afspraken kunt u vinden op de site van de Inktvis bij huiswerk groep 6. Ook de dictees staan daar vermeld.
Boekbespreking:
Eén keer in het jaar houden de leerlingen een boekbespreking. Hierbij vertellen de leerlingen over een boek dat ze hebben gelezen. Ze noemen de titel, de schrijver en vertellen waar het boek over gaat. Ze geven daarna hun mening over het boek. Tot slot wordt een stukje voorgelezen.
Spreekbeurt:
In januari starten we met spreekbeurten. De leerlingen kiezen een onderwerp, dat hun interesse heeft. We willen hierbij wel graag nieuwe informatie horen. Een PowerPoint-presentatie is leuk maar niet verplicht.  Veel laten zien is natuurlijk erg leuk. We letten er hierbij op dat er verteld wordt met behulp van een aantal sleutelwoorden. Een tekst oplezen is natuurlijk geen spreekbeurt. De leerkracht let op de opbouw van de spreekbeurt, de informatie en op het formuleren van goede zinnen met behulp van de sleutelwoorden. Een spreekbeurt leer je van buiten. De kapstokken zijn de sleutelwoorden om niets te vergeten.
Educatief:
Kinderboekenweek
Kunstmenu
 
Tot slot,
We hopen met deze brief u al veel informatie gegeven te hebben, zodat de avond van 14 september gebruikt kan worden voor een kennismaking en voor het beantwoorden van vragen. We hopen op uw aanwezigheid. De aanvang is 20.00 uur voor groep 6.
 
Met vriendelijke groet,
Juf Karin en meester John.
 
Afbeeldingsresultaat voor plaatje school

 


Beste ouders en leerlingen van groep 6,

Allemaal van harte welkom op deze huiswerkpagina van groep 6 voor het schooljaar 2017-2018.
Vol goede moed en met veel energie zijn we deze week gestart met het nieuwe schooljaar.
Op deze pagina vindt u het huiswerk voor de leerlingen van groep 6. Een keer per week wordt deze pagina geactualiseerd.
Kijk dus elke week even voor de laatste ontwikkelingen omtrent groep 6 en het huiswerk.
De eerste dictees staan al gepland!
Dictee 1A dinsdag 5 september.
Dictee 1B dinsdag 12 september.

Voor deze dictees staan de bloonpagina's binnenkort al klaar.
Om te oefenen voor de dictees krijgen de leerlingen, die niet zo sterk zijn in spelling 2 oefenbladen mee naar huis.
Op het eerste oefenblad staan de bloonwoorden op papier. Hiermee kan op papier geoefend worden. Motorische ondersteuning!
Op het tweede oefenblad staan de geleerde regels die bij betreffende dictees horen met oefenwoorden uit de dictees.
Dit tweede blad geeft erg goede steun aan onze wat zwakkere spellers. Van harte aanbevolen dus!
Tot zover deze eerste bijdrage. We hopen alle ouders te ontmoeten bij de informatieavond op donderdagavond 14 september.

Groet, meester John.