Huiswerk groep 7


Datum huiswerk   Opdracht
Dinsdag 19 maart   Dictee 7A en ww spelling 7A
Dinsdag 26 maart   Dictee 7B en ww spelling 7B
Vrijdag 29 maart    Toets aardrijkskunde H 4
Dinsdag 26 maart    Toets geïntegreerd
Maandag 1 april     Toets engels 
                                                                    
                                                                                            


 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken