Huiswerk groep 8

 
 
Datum huiswerk Opdracht
Maandag 16 september  Huiswerk taal inleveren
Vrijdag 20 september Dictee woorden en werkwoordspelling thema 1
Maandag 23 september Huiswerk spelling inleveren
Woensdag 25 september Toets aardrijkskunde + topotoets hoofdstuk 1
Vrijdag 27 september Dictee zinnen thema 1
Donderdag 3 oktober Toets JVK 1
Vrijdag 4 oktober Toets Engels song 1
Donderdag 10 oktober  Toets Naut thema 1
Maandag 14 oktober  Toets geschiedenis hoofdstuk 1
 
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken