Huiswerk groep 8

 
 
Datum huiswerk Opdracht
Donderdag 4 juli Toets verkeer JVK 8
Vrijdag 5 juli Toets Engels song 8
Maandag 8 juli Dictee 10A spellingskaart 30 
 
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken