Huiswerk groep 8

 
 
Datum huiswerk Opdracht
Donderdag 28 maart Dictee 7B: spellingskaarten 5, 6, 13, 25, 26
Vrijdag 29 maart Toets Engels song 6
Maandag 1 april Huiswerk rekenen inleveren
Donderdag 4 april Toets Natuur thema 3
Dinsdag 9 april Toets geschiedenis: tweede wereldoorlog. 
Maandag 15 april Dictee 8A: spellingskaarten 20, 21 en 23
 
Schema krantenbeurt
 
Datum: Naam:
Woensdag 27 maart Sara
Donderdag 28 maart Sascha
Manou
Vrijdag 29 maart Joey
Luna
Jayden
Maandag 1 april Koen
Emmalie
Donderdag 4 april Mick
Tessa
Vrijdag 5 april Jurjen
Thijs
Maandag 8 april Maithe
Annalynn
Dinsdag 9 april Naviëra
Ayalén
Stan
 
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken