Huiswerk groep 8

 
 
Datum huiswerk Opdracht
Dinsdag 22 januari Dictee 5A
Spellingskaart: 2, 3, 11 en 29
Vrijdag 25 januari  Toets Engels song 4
Woensdag 30 januari Toets aardrijkskunde hoofdstuk 3 + topo hoofdstuk 3
Maandag 4 februari Dictee 5B
Spellingskaart: 2, 3, 11 en 29
Donderdag 7 februari Toets verkeers JVK 5
Donderdag 14 februari Toets Naut thema 2
Vrijdag 15 februari Dictee 6A
Spellingskaart: 7, 8, 9 en 14
Dinsdag 19 februari Toets geschiedenis hoofdstuk 3
Donderdag 21 februari Dictee 6B
Spellingskaart: 7, 8, 9 en 14
Donderdag 21 februari  Toets Engels song 5


 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken