Huiswerk groep 8

 
 
Datum huiswerk Opdracht
Maandag 24 september Huiswerk taal inleveren
Donderdag 27 september Toets verkeer JVK 1
Maandag 1 oktober Huiswerk spelling inleveren. 
Woensdag 3 oktober Toets aardrijkskunde hoofdstuk 1 en topotoets 1
Maandag 8 oktober  Huiswerk rekenen inleveren
Maandag 8 oktober  Dictee 2A: spellingskaart 1, 16, 17 en 18. Werkwoordspellingskaart 1 t/m 4
Dinsdag 9 oktober Toets geschiedenis hoofdstuk 1
Maandag 15 oktober Huiswerk spelling inleveren
Dinsdag 16 oktober Dictee 2B: spellingskaart 1, 16, 17 en 18. Werkwoordspellingskaart 1 t/m 4
Donderdag 18 oktober Toets Naut thema 1
Maandag 29 oktober  Huiswerk rekenen inleveren
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken