Huiswerk groep 5


Datum huiswerk Opdracht
01-07-2019 Dictee A. Via www.bloon.nl kunt u de woorden oefenen. De inlogcode en het wachtwoord heeft uw kind mee naar huis gekregen. De kinderen krijgen de oefenwoorden van dit blok ook mee naar huis op papier.
Namens uw kind hartelijk voor de hulp bij het oefenen !
09-07-2019 Dictee B. Zie hierboven.
25-06-2019 Topotoets.
De toets heb ik in twee delen gesplitst,vandaag het eerste deel van de toets. De provincies ! Zie het oefenblad.
Eventueel kan er ook geoefend worden met https://www.topografie-nederland.nl/nederland-oefenen.html.
Volgende week komt het tweede deel. 
02-07-2019 Het tweede deel van de topotoets. De provinciehoofdsteden en enkele belangrijke namen. Zie weer het oefenblad.
   
  Inmiddels hebben we de tafels van 1 t/m  10 in de rekenles gehad . Die worden nu ook gebruikt bij de rekenles. Maar.....om die sommen gemakkelijk te kunnen maken is het fijn als de kinderen deze tafels goed kennen. Je helpt je kind enorm als je ze regelmatig oefent ! Alvast hartelijk dank voor de moeite !
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo