Huiswerk groep 5


Datum huiswerk Opdracht
  Blok 6 van spelling.  Via www.bloon.nl kunt u de woorden oefenen. De inlogcode en het wachtwoord heeft uw kind mee naar huis gekregen. 
Namens uw kind hartelijk voor de hulp bij het oefenen !
   
   
   
   
   
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo