Huiswerk groep 5


Datum huiswerk Opdracht
12-11-2018 Dictee A. Via www.bloon.nl kunt u de woorden oefenen. De inlogcode en het wachtwoord heeft uw kind mee naar huis gekregen. De kinderen krijgen de oefenwoorden van dit blok ook mee naar huis op papier.
Namens uw kind hartelijk voor de hulp bij het oefenen !
20-11-2018 Dictee B. Zie hierboven.
   
   
   
  Inmiddels hebben we de tafels van 1 t/m  6  in de rekenles gehad . Die worden nu ook gebruikt bij de rekenles. Maar.....om die sommen gemakkelijk te kunnen maken is het fijn als de kinderen deze tafels goed kennen. Je helpt je kind enorm als je ze regelmatig oefent ! Alvast hartelijk dank voor de moeite !
 
Handige websites Wat kun je oefenen?
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo