Nieuws uit groep 6

 

Schooljaar 2017-2018

Beste lezers,

In groep 6 hebben we prachtige verhalen over fantasiedieren geschreven.
Een paar dieren stellen we aan jullie voor.

Veel leesplezier en groeten van
groep 6.

Het fantasiedier.
Het is een kruising tussen een lieve vis en een boze inktvis. Het heet een oktovis. Eigenlijk is het op de eerste blik een soort inktvis maar, als je goed kijkt, zie je drie vinnetjes van een vis. Hij is kleverig als je hem aanraakt. Hij heeft een kleine neus, maar je zal het nooit geloven, hij ruikt nog sterker dan een hond. Hij leeft in diepzeewater daarom kun je hem niet als huisdier houden. Buiten dat houdt hij niet van mensen. Hi is een kei in zwemmen en mosselen openmaken omdat hij dat ook eet. En houd je aan de regel dat je hem niet als huisdier houdt !
Sanne.

Kleine reeszebra.
Hoe ziet hij eruit ? Hij is een zebra maar dan veel kleiner met roze strepen. Hij is heel goed in ruiken. Hij ruikt van 5 km afstand een ijsje !Hij is supersnel, echt heel erg snel. Als voer eet hij chocoladepasta en hij drinkt Fristie, dat is zijn lievelingsgerecht. Hij houdt van aaien en is superzacht. Hij leeft in de wei en is heel ondeugend. Eigenlijk lust hij geen gras. Je kunt hem in huis krijgen maar hij heeft een grote ruimte nodig om te rennen.
Charyva.

De boempiranha.
De boempiranha is een klein en dodelijk beestje. Het is een kruising tussen een pranha en een pistoolgarnaal. Ze kunnen exploderen en schieten. Je moet ze in een aquarium stoppen of hun tanden poetsen om hem te verzorgen. Hij ruikt naar vis en hij voelt hard. Ze kunnen keihard zwemmen. Ze leven in moerassen. Je kunt ze als huisdier hebben. Ze kunnen heel goed gekke bekken trekken en ze hebben een kernpatroontje op hun zij. Ze hebben ook een loklichtje.
Thijs.
Informatie Groep 6  Schooljaar 2017-2018
Beste ouder(s),
In deze brief vindt u op voorhand de informatie, die we met u willen delen m.b.t. groep 6 op de informatieavond van donderdag 14 september. Op deze manier kunnen we de informatieavond vervangen door een contactavond. Op deze avond kunt u dan uw vragen stellen, kunnen we wat informeler met elkaar kennis maken en kunt u de boeken van groep 6 inzien. Omdat de ervaring uitwijst dat de vragen komen naar aanleiding van een praatje van de meester, heb ik voor deze avond een korte presentatie gemaakt.
Van harte welkom op donderdag 14 september om 20.00 uur in het lokaal van groep 6.
Even voorstellen….
Juf Karin Wagemakers werkt op vrijdag  in groep 6. Op maandag en dinsdag geeft zij les aan groep 5.
Meester John Wagemakers werkt op maandag t/m donderdag in groep 6.
Onze vakken en methoden:
Rekenen:                    Wereld in Getallen
Leerstof in groep 6:
Aan de orde komen dit jaar o.a. oriëntatie in de getallen t/m 10.000, cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, geld (bv. aanvullen), tijd (digitaal en analoog), meten (lengte oppervlakte, inhoud, omtrek, gewicht), meetkunde.
Taal:                            Zin in Taal
Leerstof in groep 6:
Aan de orde komen o.a woordbouw/zinsbouw, woordenschat, spreken/luisteren en stellen.
Spelling:                      Zin in Spelling
Leerstof in groep 6:
Aan de orde komen o.a. bijzondere gevallen bij open en gesloten lettergreep, verkleinwoorden, samenstellingen, de eind –n, de begrippen voor de werkwoordspelling.
                                   Computerondersteuning thuis: BLOON: www.bloon.nl
Inlog: de leerlingen hebben deze al ontvangen.
Voor leerlingen met spellingsmoeilijkheden is er een extra blad met oefeningen. Voor allen is motorisch ondersteuning van belang.
Technisch lezen:        Estafette lezen. Niveau t/m E7. Ingedeeld op niveau. http://spectrum-maassluis.nl/Portals/8/Website/Links/Estafette.jpg
                                   Eventueel extra oefening thuis:
www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer
Begrijpend lezen:       Leeslink- digitale methode met werkbladen. Actuele onderwerpen.
http://nicl.betterbe.com/data/afbeeldingen/11763_Malmberg_Leeslink_vrbldscherm.JPG                                   Leerstof per week: 2 lessen.
                                   Les 1: Les A:Werkbladen/Tekst. Oefenen met een strategie
                                   Les 2: Les B:Werkbladen/Tekst
Les 3: Lessen uit het oefenboek van Cito. De leerlingen wennen hierbij o.a. aan de manier waarop Cito de vragen formuleert.
Schrijven:                   Pennenstreken – Blokschrift.
Aardrijkskunde:         De blauwe planeet
Leerstof in groep 6:   -Kan Nederland overstromen?
                                   -Hoe belangrijk is jouw stad/dorp?
                                   -Wie maakt ons eten?
                                   -Hoe kom je aan warm water?
                                   -Woon jij straks op een woonboot?
                                   -Waar komen Nederlanders vandaan?
                                   -Wat doe jij met dat lege land?
                                   -Kun jij weg zonder weg?
Topografie:   100 items in Nederland en een oriëntatie op Europa. (Plaatsen aanwijzen op de kaart en plaatsen benoemen van de kaart)
Geschiedenis:            Speurtocht
                                    Leerstof in groep 6:   -De gouden eeuw.
                                                                       -Pruiken en hoepelrokken
                                                                       -Stoom uit de ketel
                                                                       -Nederland bezet.
                                                                       -Televisie en raketten.
Natuur&Techniek:     Naut
Leerstof in groep 6:   -Natuurlijke verschijnselen.
                                   -Planten en dieren.
                                   -Voeding en je lichaam.
                                   -Voortplanting.         
Verkeer:                      VVNL - Op voeten en fietsen:  werkboekjes.
                                   School op Seef: Een project over fietsvaardigheid .
Engels:                        Groove me – digitale lesmethode  met veel Engelse woordenschat en idioom. Leerlingen oefenen gesprekjes in tweetallen. Onderwerpen o.a. kennismaken, lichaam, kleding, weer. Dit alles aan de hand van Engelse liedjes. (Engelstalige popsongs)
Sociale vaardigheid:  Kwink https://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/_processed_/4/b/csm_Kwinkwijzer_d3ac2ba687.jpg
                                   Digitale methode/ werkbladen.
                                   Jezelf leren kennen,  anderen leren kennen, leren omgaan met elkaar, acceptatie van elkaar, complimenten geven, eerlijkheid, positieve benadering van elkaar, omgaan met pesten, enz.
Creatieve vakken:      Methode “Laat maar zien”, als ondersteuning. De onderwerpen zijn actueel/ seizoensgebonden.
Gym:                           Maandag                    11.00-11.45    Spel
                                   Woensdag                  09.30-10.15    Oefeningen
Godsdienst:               Juf Lidy geeft om donderdagochtend van 11.00 tot 11,45 uur godsdienstles. Aan de orde komen bijbelverhalen, wereldproblemen, sociale vaardigheden. Van harte aanbevolen.
Handelingsgericht werken:
We differentiëren waar nodig en mogelijk in rekenen, taal, spelling en lezen zoveel. Dit gebeurt door middel van arrangementen.  Zo kunnen de leerlingen ingedeeld zijn in een intensief arrangement, een basisarrangement of in een talentarrangement.  Dit kan per vak verschillen. In het intensieve arrangement krijgen de leerlingen extra ondersteuning aangeboden. Dit gebeurt door extra instructie aan de tafel instructietafel, extra werkbladen/computerprogramma. Het basisarrangement geeft de gemiddelde leerstof.
In het talentarrangement worden de leerlingen meer uitgedaagd en wordt er meer zelfstandigheid gevraagd.
Heeft een leerling  meer hulp nodig voor wat betreft leerstof en/of werkhouding, dan wordt contact opgenomen met de ouders.
Hoe meten wij vorderingen:
Twee keer in het jaar toetsen wij het niveau van de leerlingen d.m.v. landelijk genormeerde Cito-toetsen.
De methode-gebonden toetsen worden in het administratieprogramma Esis bijgehouden en verwerkt in het rapport. 
Alle gegevens worden verwerkt in de groepsplannen voor onze groep.
Huishoudelijke mededelingen:
-Gymnastiek:  gymkleding en gymschoenen zijn in de gymzaal verplicht.
-Hebt u vragen en/of wilt u met de leerkracht iets bespreken, dan bent u altijd welkom. Het liefst even na schooltijd. Een aparte afspraak maken mag natuurlijk altijd.
-Uw kind krijgt dit jaar ook af en toe huiswerk mee. Voornamelijk is dit het leren van proefwerkjes voor de zaakvakken. De afspraken kunt u vinden op de site van de Inktvis bij huiswerk groep 6. Ook de dictees staan daar vermeld.
Boekbespreking:
Eén keer in het jaar houden de leerlingen een boekbespreking. Hierbij vertellen de leerlingen over een boek dat ze hebben gelezen. Ze noemen de titel, de schrijver en vertellen waar het boek over gaat. Ze geven daarna hun mening over het boek. Tot slot wordt een stukje voorgelezen.
Spreekbeurt:
In januari starten we met spreekbeurten. De leerlingen kiezen een onderwerp, dat hun interesse heeft. We willen hierbij wel graag nieuwe informatie horen. Een PowerPoint-presentatie is leuk maar niet verplicht.  Veel laten zien is natuurlijk erg leuk. We letten er hierbij op dat er verteld wordt met behulp van een aantal sleutelwoorden. Een tekst oplezen is natuurlijk geen spreekbeurt. De leerkracht let op de opbouw van de spreekbeurt, de informatie en op het formuleren van goede zinnen met behulp van de sleutelwoorden. Een spreekbeurt leer je van buiten. De kapstokken zijn de sleutelwoorden om niets te vergeten.
Educatief:
Kinderboekenweek
Kunstmenu
 
Tot slot,
We hopen met deze brief u al veel informatie gegeven te hebben, zodat de avond van 14 september gebruikt kan worden voor een kennismaking en voor het beantwoorden van vragen. We hopen op uw aanwezigheid. De aanvang is 20.00 uur voor groep 6.
 
Met vriendelijke groet,
Juf Karin en meester John.
 
Afbeeldingsresultaat voor plaatje school
 

 


 
Hoe kun je een spreekbeurt voorbereiden.      Groep 6.
 1. Kies eerst een onderwerp uit om je spreekbeurt over te houden. Ga op zoek naar informatie in boeken, tijdschriften en natuurlijk het internet.
 2. Kies bij je hoofdonderwerp 5 deelonderwerpen uit die je wilt bespreken. Dit zijn een soort hoofdstukken. Schrijf die hoofdstukken op. Zorg dat deze deelonderwerpen met elkaar te maken hebben.
 3. Zoek bij elk deelonderwerp informatie. Lees in boeken, vraag anderen, lees in tijdschriften en zoek natuurlijk op het internet.
 4. Schrijf bij elk deelonderwerp een aantal sleutelwoorden op. Als je een verhaal opschrijft is de kans groot dat je gaat voorlezen. Dat is niet de bedoeling van een spreekbeurt. Met de sleutelwoorden voor je vertel je wat je weet van dit onderwerp.
 5. Als je bij elk deelonderwerp sleutelwoorden hebt opgeschreven, zoek je overal nog een plaatje bij. Deze laat je zien tijdens je spreekbeurt. Geen boeken doorgeven in de klas, dan luistert er niemand meer.
 6. Je mag natuurlijk het digibord gebruiken voor je spreekbeurt. Hierop kun je je sleutelwoorden en de plaatjes laten zien. Een powerpointpresentatie is natuurlijk prima. Maar ook hierbij geen geschreven verhalen, maar sleutelwoorden.
 7. Bedenk 3 “weet”vragen over je onderwerp. Je moet het antwoord natuurlijk wel in je spreekbeurt verteld hebben.
 8. Je spreekbeurt duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
 9. Als je gebruik maakt van het digibord zet dan alles tevoren klaar. Gebruik een memorystick.
   
  Heel veel plezier en succes met het voorbereiden en het houden van je spreekbeurt.
  Begin op tijd met je voorbereiding, want afspraak is afspraak!
  http://www.spreekbeurthulp.nl/upload/a/b/a/spreekbeurthulp/spreekbeurt.large.gif


Groet, meester John