Nieuws uit groep 7

 

Schooljaar 2018-2019

 

Handige websites Wat kun je oefenen?
www.jufmelis.nl Werkwoordspelling
www.redactiesommen.nl Verhaaltjessommen
www.rekenen-oefenen.nl/start  Op deze website kun je bijna alle vakken oefenen!
www.leestrainer.nl Cito-oefeningen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
www.kids4cito.nl Cito-oefeningen voor rekenen en taal
www.jmonline.nl Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
www.oud.onlineklas.nl/index.asp Rekenen, taal, spelling, topo
www.breukenoefenen.nl Rekensommen met breuken

September 2018

Beste ouders van groep 7,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Er staat dit jaar weer veel op stapel. Daarover wordt u op de informatieavond van 27 september verder geïnformeerd. Wel is het van belang om alvast te weten dat we op 20 september een bezoek gaan brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat zal een hele belevenis worden! Vrijdagmiddag 21 september doen wij mee aan de Verkeersveiligheidsdag. Over beide buitenschoolse activiteiten krijgt u nog nadere informatie.
We hopen op een gezellig en leerzaam jaar maar dat zal vast wel gaan lukken.
                                               Met vriendelijke groeten,
                                                                                                               juf Jenny en juf Iris.