Jeugdgezondheidszorg  - schoolmaatschappelijk werk

In het kader van de jeugd gezondheidszorg biedt onze school een aantal faciliteiten. Zo werken wij nauw samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en het jeugd ondersteuningsteam van de gemeente. Op onze school is het voor ouders/verzorgers met vragen over het opgroeien en/of opvoeden van hun kind(eren) ook mogelijk zelf een gesprek aan te vragen met  de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werkster.

De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die onder andere met gedrag en opvoeding te maken hebben. Dit kan te maken hebben met problemen in de thuissituatie, spanningen, een overlijden, echtscheiding. Maar ook wanneer zich op school situaties voordoen of in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van uw kind, kan de maatschappelijk werker helpen. . 

U kunt altijd overleggen met de leerkracht van uw kind of met intern begeleider van de school over de inzet  van het schoolmaatschappelijk werk. Er zijn tal van vragen rond uw kind die u met de maatschappelijk werker kunt bespreken. Soms kan een vertrouwelijk gesprek alleen al lucht geven!

Een verwijsbrief is niet nodig en de hulp is kosteloos.

Onze jeugdverpleegkundige is Thirza van Pel werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Meenakshi Berrevoets; werkzaam bij Kwadraad.
U kunt via onze intern begeleider of de directeur een afspraak maken voor een gesprek.

Wij kunnen u ook doorverwijzen naar het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT). Het JOT bestaat uit zestien gezinscoaches (met ondersteunend personeel) met diverse achtergronden zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, (ortho)pedadogiek en de zorg voor kinderen met een beperking. Het JOT biedt passende hulp, van een enkel adviesgesprek tot intensieve begeleiding.
Het bezoekadres is: 

De Dillenburg
Juliana van Stolberglaan 
3241 GL in Middelharnis