Inschrijven

Inschrijving vindt pas plaats na een persoonlijk gesprek met de directeur van de school. U wordt geïnformeerd over het karakter van de school,  kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen. Uw kind start (na een korte wenperiode) de dag na zijn vierde verjaardag en is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag. 

Om een afspraak te maken kunt u onder schooltijd telefonisch contact opnemen met de directeur. Hij is te bereiken via (0187) 602783. U kunt ook het contactformulier invullen en versturen. De directeur neemt dan zelf contact met u op. Het contactformulier vindt u onder het kopje documenten.

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, nodigt de intern begeleider u uit voor een gesprek. Dit vindt plaats na de daadwerkelijke inschrijving.

 

Passend onderwijs

Vanwege de wet passend onderwijs is elke SOPOGO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind. Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SOPOGO-school een goed aanbod. Het is voor ons als school fijn als u uw kind voortijdig inschrijft. Niet alleen kunnen we daardoor inschatten hoe groot de kleutergroepen worden en zorgen voor voldoende leerkrachten maar tevens met u ervoor zorgdragen dat uw kind goed begeleid wordt in de periode naar de eerste schooldag en wij ruim van te voren voorbereid zijn op de komst van uw kind.