Overblijven (TSO - Tussenschoolse Opvang)

Er zijn twee groepen bij de TSO.
De kleuters en groep 3 zitten in het laatste lokaal van de bovenbouw. De groepen 4, 5, 6 en 7 zitten in de aula en groep 8 heeft het  handenarbeidlokaal tot hun beschikking.

Het TSO team bestaat uit 9 TSO krachten en 1 coördinator.
De TSO krachten hebben een overblijfcursus gevolgd.
Per dag zijn er 5 TSO krachten aanwezig: 1 voor de administratie en per groep zijn er 2 TSO krachten om toezicht te houden. Op vrijdag zijn dat er 2, omdat de onderbouw dan vrij is.

Om gebruik te maken van de TSO moet er een aanmeldingsformulier, die de hele schoolperiode geldig blijft, worden ingevuld. Hierop worden de dagen ingevuld wanneer een kind overbijft.
Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.
Als een kind niet aanwezig kan zijn op de aangemelde dag, moet het kind afgemeld worden bij de conciërge. Als een kind 1 keer overblijft moet het kind aangemeld worden bij de conciërge.

We werken met strippenkaarten of een losse overblijf die 's morgens gelijk bij de conciërge betaald wordt.

De tarieven:
Een losse overblijf kost € 2,50.
Strippenkaarten zijn er in
5 strippen voor € 10,00
10 strippen voor € 15,00
22 strippen voor € 30,00
45 strippen voor € 60,00
Om een strippenkaart aan te schaffen dient men het geld gepast in een gesloten envelop, voorzien van de naam van het (de) kind(eren) en groep(en) bij de conciërge af te geven. Broertjes eb zusjes gaan op 1 kaart).
De strippenkaart blijft ook de hele schoolperiode geldig.
Als de strippenkaart bijna vol is, wordt er een briefje meegegeven, zodat er tijdig een nieuwe  kaart aangeschaft  kan worden.

We wensen uw kind een fijne overblijftijd toe.

Namens het TSO team coördinatoren Angela Groenendijk en Brigitte Noordijk

Regels voor u en uw kind(eren) als u gebruik wilt maken van de TSO.


Regels voor ouder(s) of verzorger(s):
Regels voor uw (kind)eren:
We verwachten dat we met respect behandeld worden en dat de kinderen naar ons luisteren. Dus geen grote monden en brutaal zijn.

Tijdens het eten:
Regels voor het buiten spelen: Namens het TSO team